Hoppa till innehåll
Media

Förslag till överföring av straffrättsliga förfaranden mellan EU-länder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2023 13.28
Pressmeddelande

​​​​​​​Inom EU bereds en reform som gör det lättare att överföra straffrättsliga förfaranden från en medlemsstat till en annan. Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv. Statsrådet anser att målet i förslaget är viktigt.

Förordningen ger EU gemensamma regler enligt vilka straffrättsliga förfaranden kan överföras från en medlemsstat till en annan. Detta skulle göra det lättare att utreda eller lagföra ett brott i den medlemsstat som bäst lämpar sig för detta.

Syftet med förslaget är att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet och se till att straffrättsliga förfaranden genomförs i den medlemsstat som är lämpligast för detta ändamål.

​​​​​​​Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Ytterligare information:
Joni Korpinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 012, [email protected]

 

 

Tillbaka till toppen