Hoppa till innehåll
Media

Förslag: Villkoren för registrering av ett parti ska ändras för att främja väljarnas likabehandling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2012 10.00
Pressmeddelande -

Det föreslås att partilagen ändras så att även utlänningar som har rätt att rösta i kommunalval eller Europaparlamentsval i Finland ska kunna vara ett partis anhängare när partiet registreras. Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen i dag.

Enligt den gällande lagen kan ett parti registreras endast om 5 000 vid riksdagsval röstberättigade anhängare, dvs. finska medborgare, undertecknar ett anhängarkort. Genom förändringen skulle man avskaffa denna förutsättning som ställer i Finland bosatta medborgare i andra Europeiska unionens medlemsstater i annan ställning i kommunal- och Europaparlamentsval än Finlands medborgare genom att förhindra de förstnämnda att uppträda som anhängare vid registrering av ett parti.

Medborgare i andra medlemsstater ska kunna delta i kommunalval och Europaparlamentsval i den stat där de är bosatta på samma villkor som medborgarna i bosättningsstaten. Till detta hör också rätten att delta i bildandet av ett parti i bosättningsstaten.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen