Hoppa till innehåll
Media

De nya bestämmelserna om bevisning vid förvaltningsdomstolarna i kraft vid ingången av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2015 13.54
Pressmeddelande

Bestämmelserna om bevisning vid förvaltningsdomstolarna ändras från och med början av 2016 så att de stämmer överens med bestämmelserna om bevisning vid de allmänna domstolarna. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i förvaltningsprocesslagen på fredagen den 26 juni så att de träder i kraft den 1 januari 2016 samtidigt som de ändrade bestämmelserna om bevisning i rättegångsbalken.
 

Efter ändringen innehåller förvaltningsprocesslagen mer detaljerade bestämmelser än tidigare om centrala frågor som gäller bevisning. I lagen ingår bestämmelser om bl.a. vittnesjäv samt vittnets tystnadsrätt och tystnadsplikt. I förvaltningsprocesslagen intas också centrala bestämmelser om bl.a. hörande av sakkunniga, syn, framläggande av handlingar och ersättning för bevisningskostnader.

Ytterligare upplysningar:
Lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 02951 50318, e-post: fö[email protected]

 
 
Tillbaka till toppen