Hoppa till innehåll
Media

Regeringen inleder beredningen av demokratiprogrammet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2019 12.29
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har gett grönt ljus till det nya demokratiprogrammet. Demokratiprogrammet 2025 omfattar många av de åtgärder i statsminister Rinnes regeringsprogram som främjar det civila samhället och delaktigheten. Många olika förvaltningsområden deltar i arbetet.

- Det är mycket viktigt att alla kan delta i det gemensamma beslutsfattandet. Tillsammans bör vi skapa sådana förutsättningar för delaktighet som ger var och en möjligheten att påverka på sitt eget sätt. Särskilt viktigt är det att öka ungas delaktighet i samhällets verksamhet, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande för ministerarbetsgruppen.  

Det arbete som utförs inom ramen för demokratiprogrammet omfattar bl.a. elektroniskt deltagande, arbete med intressentgrupper och förnyande av samrådssätten. De helheter som hänför sig till vallagen och valfinansieringen samt registret över lobbare ska beredas parlamentariskt så att alla riksdagspartier tas med i arbetet.

Beredningen av demokratiprogrammet inleds inom kort under ledning av justitieministeriet.

Mer information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Demokratiprogrammet: Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, [email protected]

Tillbaka till toppen