Hoppa till innehåll
Media

Henriksson deltar i det informella mötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2014 12.06
Pressmeddelande -

Under Greklands EU-ordförandeskap sammanträder rådet för rättsliga och inrikes frågor till informellt möte i Aten på torsdagen den 23 och fredagen den 24 januari. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid mötet behandlas utvecklingen av området för rättsliga och inrikes frågor i EU efter 2014, då genomförandet av det nuvarande åtgärdsprogrammet, dvs. det så kallade Stockholmsprogrammet, slutförs. Ministrarna ska på basis av de frågor som ordförandelandet lyft fram diskutera principerna för samarbetet och förfarandena inom detta område.

De slutliga strategiska riktlinjerna för samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor dras upp av Europeiska rådet. Dessa frågor kommer att behandlas vid toppmötet i juni 2014.

Också EU:s dataskyddsreform är åter på agendan vid justitieministrarnas möte. Avsikten är att dra upp riktlinjer för vissa frågor som hänför sig till att garantera dataskyddet när uppgifter överförs till länder utanför EU.

Vid mötet ska kommissionen presentera sin plan angående det nya så kallade paketet för processuella rättigheter. I paketet ingår bland annat tre direktivförslag som syftar till att förbättra misstänktas och åtalades rättigheter vid rättegångar. Paketet är en fortsättning till de lagstiftningsåtgärder som redan genomförts inom EU för att trygga medborgarnas rätt till en rättvis rättegång överallt inom EU.

I samband med mötet träffar justitieminister Henriksson Greklands justitieminister Charalampos Athanassiou. Ministrarna ska diskutera målsättningarna under Greklands ordförandeskap och andra aktuella rättsliga frågor inom EU.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148 och
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen