Hoppa till innehåll
Media

Projekt för att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper startas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2016 12.18 | Publicerad på svenska 21.4.2016 kl. 12.23
Pressmeddelande

Justitieministeriet har startat ett pilotprojekt som syftar till att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper på orter där det bor asylsökande.

Det så kallade Trust-projektet genomförs på sju orter. Målet är att utveckla modeller för att öka växelverkan på lokal nivå, stärka känslan av trygghet och delaktighet samt främja positiva attityder mellan olika grupper. Förläggningarna som är med i projektet ligger i Huittinen, Lieksa, Nurmijärvi, Uleåborg, Raseborg, Tammerfors och Torneå.

Projektet inleds med att det under våren 2016 ordnas utbildning i förläggningarna för asylsökande, personalen, frivilliga och kommunalanställda. På basis av denna utbildning skapas utbildningsmodeller som även andra aktörer kan ta i bruk.

Utbildningen för asylsökande ordnas på deras eget språk i samarbete med MONIK r.f., som arbetar speciellt med ungdomar med invandrarbakgrund.

Lokala utvecklingsprojekt startas under hösten

Efter utbildningsskedet fortsätter Trust-projektet med att det görs en utredning av attityderna mellan olika befolkningsgrupper på pilotorterna och därtill startas olika utvecklingsprojekt i samarbete med lokala aktörer.

Det treåriga projektet genomförs i ett samarbete mellan justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, Migrationsverket och Finlands Röda Kors.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Katriina Nousiainen, tfn 02951 50275, och
projektkoordinator Mia Luhtasaari, tfn 02951 50130

Information om Trust-projektet på webben

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen