Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om människohandel ses över vid ingången av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 13.43
Pressmeddelande -

Straffbestämmelserna om människohandel och koppleri preciseras vid ingången av 2015. Genom lagändringarna klargörs gränsdragningen mellan människohandelsbrott och koppleribrott.

Till exempel gärningssättet påtryckning har överförts från bestämmelsen om koppleri till bestämmelsen om människohandel. Gärningar som innefattar påtryckning betraktas i fortsättningen som människohandel, inte som koppleri. Koppleri som riktar sig mot en person under 18 år ska som utgångspunkt bedömas som människohandelsbrott.

Ställningen för den som varit föremål för koppleribrott förbättras i straffprocessen. För den som varit föremål för koppleri kan förordnas ett biträde för förundersökningen, oberoende av om han eller hon anses vara målsägande. För honom eller henne kan även förordnas en stödperson för förundersökningen och rättegången. Arvodet och ersättningen till biträdet och stödpersonen ska betalas av statens medel.

Det straffrättsliga ansvaret för ockerliknande diskriminering i arbetslivet utvidgas så att juridiska personer, dvs. företag och samfund, kan dömas till samfundsbot även för detta brott. Dessutom kan den som vid näringsverksamhet har gjort sig skyldig till ockerliknande diskriminering i arbetslivet meddelas näringsförbud.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringens ikraftträdande i morgon fredagen den 19 december.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Ville Hinkkanen
tfn 02951 50165
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen