Hoppa till innehåll
Media

Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2012

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2014 8.14
Pressmeddelande -

I justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning under 2012 har inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna.

Statsrådet beviljade de partier som är företrädda i riksdagen sammanlagt 33 830 000 euro i understöd för år 2012. Dryga hälften av understödet var avsett för partiernas politiska verksamhet och resten för deras informationsverksamhet och kommunikation.

På basis av granskningen föreslår justitieministeriet att statsrådet preciserar villkoren för statsunderstödet när det gäller statsunderstödets användningstid samt angivandet av förvaltnings- och investeringskostnader.

Justitieministeriet övervakar användningen av partistödet som beviljas av statsrådet samt iakttagandet av partilagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, till den del tillsynen inte ska skötas av statens revisionsverk. Revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab deltog i utförandet av granskningen. Partierna har underrättats om observationerna.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen