Hoppa till innehåll
Media

Initiativ till kommunala folkomröstningar kan nu läggas fram på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2013 8.52
Pressmeddelande -

På justitieministeriets tjänst Invånarinitiativ.fi är det nu möjligt att lägga fram även invånarinitiativ till rådgivande kommunala folkomröstningar och initiativ som förutsätter fullmäktigebehandling.

För att kunna lägga fram och stödja dessa initiativ förutsätts stark autentisering till exempel med nätbankskoder. Ett initiativ till en kommunal folkomröstning kan läggas fram av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare. Kommunfullmäktige ska utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas. En folkomröstning är rådgivande.

Ett initiativ som förutsätter fullmäktigebehandling kan läggas fram av minst två procent av kommunens röstberättigade invånare. Frågan ska tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader.

Hittills har det varit möjligt att via tjänsten lägga fram vanliga invånarinitiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten. Ett vanligt invånarinitiativ kan läggas fram av en enskild kommuninvånare eller flera invånare tillsammans, och initiativtagarna behöver inte vara röstberättigade.

Tjänsten Invånarinitiativ.fi har utvecklats som en del av projektet Plattform för delaktighet, som hör till finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe). Andra webbtjänster som hör till projektet Plattform för delaktighet är Medborgarinitiativ.fi, Dinåsikt.fi och Lausuntopalvelu.fi, som publiceras senare.

Invånarinitiativ.fi och Dinåsikt.fi är parallella tjänster som har utvecklats för att uppfylla de olika behov som kommuninvånarna har i fråga om rätten att delta. Via tjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna utöva sin rätt att lägga fram initiativ till kommunen och stödja initiativ som lagts fram av andra. På tjänsten Dinåsikt.fi kan gemensamma beslut beredas i växelverkan mellan kommuninvånarna och kommunen.

Dinåsikt.fi är en gratis och modererad tjänst, där kommunen tillsammans med kommuninvånarna redan under beredningsskedet kan planera, utveckla och bedöma ärenden som berör kommuninvånarna. Många kommuner har använt tjänsten till exempel för att uppdatera sin kommunala strategi, för att planera sina tjänster och invånarrådens verksamhet samt för att föra en dialog med kommuninvånarna.

Ytterligare upplysningar:
projektchef Laura Nurminen, tfn 02951 50462
projektchef Mikko Levämäki, tfn 02951 50410
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi samt [email protected].

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen