Hoppa till innehåll
Media

Insolvensförfarandena i EU ska harmoniseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 13.48
Pressmeddelande

EU vill harmonisera medlemsstaternas insolvensförfaranden. Målet är att främja finansmarknadens funktion, fri rörlighet för kapital, gränsöverskridande investeringar och lika verksamhets- och konkurrensförutsättningar för företag. Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till nytt insolvensdirektiv.

Syftet med kommissionens förslag är att harmonisera i synnerhet lagstiftningen om återvinning, boförvaltarens tillgång till information, så kallade pre pack-arrangemang, ledningens skyldigheter när ett företag blivit insolvent, avveckling av mikroföretag och borgenärskommittéer.

Statsrådet understöder målen i kommissionens förslag och ser det som viktigt att insolvensförfarandena i alla medlemsstater fungerar effektivt. Enligt statsrådet är det emellertid problematiskt att förslaget kan leda till att de mest effektiva insolvensförfarandena försämras och att förslaget är onödigt detaljerat på många punkter. I synnerhet de förslag som gäller insolvensförfarandet för mikroföretag och företagsledningens skyldigheter passar inte in i finsk lagstiftning.

I kommande förhandlingar har Finland som mål att direktivet ska kunna sammanjämkas med vårt nationella system och inte leda till att systemet fungerar sämre.

Ytterligare information: Katri Törnroth, specialsakkunnig, tfn 0295 150 084, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen