Hoppa till innehåll
Media

Internationell indrivning av underhållsbidrag ska koncentreras till justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 12.00
Pressmeddelande -

De centralmyndighetsuppgifter som gäller internationell indrivning av underhållsbidrag ska överföras från utrikesministeriet till justitieministeriet. För närvarande förmedlar utrikesministeriet ansökningar som gäller indrivning av underhållsbidrag till och från främmande stater. Dessa uppgifter överförs till justitieministeriet, eftersom det också sköter andra motsvarande uppgifter.

Avsikten är att republikens president stadfäster ändringen så att den träder i kraft vid ingången av år 2011.

Efter att reformen trätt i kraft kan en underhållsberättigad till justitieministeriet rikta en begäran om att ett beslut om underhållsbidrag för barn eller make verkställs i en främmande stat. Årligen har några hundra sådana fall förekommit där centralmyndighetens åtgärder har krävts.

Justitieministeriet sköter i fortsättningen även de centralmyndighetsuppgifter som tillämpningen av rådets förordning om underhållsskyldighet förutsätter. Förordningen ska tillämpas från och med 18.6.2011.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Markku Helin, tfn 09 1606 7665
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen