Hoppa till innehåll
Media

Strafflagens bestämmelser om organiserade kriminella sammanslutningar preciseras från början av oktober

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2015 11.30
Pressmeddelande

Strafflagens bestämmelser om organiserade kriminella sammanslutningar förtydligas från och med början av oktober så att definitionen av en organiserad kriminell sammanslutning flyttas från straffbestämmelsen om deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet till bestämmelsen om straffskärpningsgrunderna. I strafflagens övriga bestämmelser om organiserade kriminella sammanslutningar hänvisas i fortsättningen till denna definition.

Syftet med ändringen är att underlätta tillämpningen av bestämmelserna, vilket för sin del effektiviserar bekämpningen av organiserad brottslighet.

Med organiserad kriminell sammanslutning avses i fortsättningen en strukturerad sammanslutning, inrättad för en viss tid, bestående av minst tre personer, som handlar i samförstånd för att begå brott för vilka det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, hets mot folkgrupp eller övergrepp i rättssak.

Bestämmelserna om organiserade kriminella sammanslutningar gäller brott som begås som en del av verksamheten av en organiserad kriminell sammanslutning. Genom ändringen avstår man från att använda uttrycket som i dag finns i en del bestämmelser, att gärningsmannen har begått brottet såsom medlem av en kriminell grupp.

Reformen medför inga nämnvärda ändringar i fråga om det straffbara området eller strängheten av straffet för de olika brotten.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen