Hoppa till innehåll
Media

Johanna Korhonen ska utreda kandidaternas möjligheter för gratis mediapublicitet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2010 8.00
Pressmeddelande -

Syftet med utredningsarbetet är att finna på nya sätt att stärka väljarnas möjligheter för att få mångsidig och jämlik information om kandidaterna. I arbetet ska aktörer i politiken och media, personer som deltagit i val som kandidater och aktiva väljare höras. Arbetet ska vara slutfört före utgången av mars 2010.

Mediernas allmänna roll i val har blivit mer betydande under de senaste årtiondena. Valkampanjer har blivit dyrare än förut, och alltmer tillgångar används för valreklam i television och dagstidningar.

Frågor beträffande kandidaternas möjligheter för att få lika synlighet och möjligheterna av exempelvis de kandidater som ännu är okända bland väljare att bli valda utan en stor kampanjbudget har kommit upp till diskussion.

Utredningen om kandidaternas synlighet kan innehålla förslag för förvaltningen, partierna och medierna. I utredningen betraktas sätt att stärka gratis publicitet vid val både ur kandidaternas och partiernas perspektiv och ur medborgarnas och mediernas perspektiv.

Utredningen hänför sig till valfinansieringsreformen, om vilken ordförandena för regeringspartierna kom överens med justitieminister Tuija Brax i november.

Närmare upplysningar:
specialmedarbetare Johanna Hautakorpi, tfn 09 1606 7506
konsultativ tjänsteman Sari Aalto-Matturi, tfn 09 1606 7963, e-post: fö[email protected]
Johanna Korhonen, tfn 040 510 5906 e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen