Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Brax: Samlag med en försvarslös person ska alltid betraktas som våldtäkt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2010 12.00
Pressmeddelande -

- I början av april inleddes en utredning i justitieministeriet som syftar till att ändra strafflagen på så sätt att samlag med en försvarslös person alltid ska betraktas som våldtäktsbrott. Utredningsmannens förslag som nu blivit färdigt är en central del av den mer omfattande reformen av bestämmelserna om våldtäkt, som jag anser vara nödvändig, sade justitieminister Tuija Brax när hon talade i Nokia lördagen den 12 juni.

- Trots att bestämmelserna som ändras är könsneutrala skulle reformen i praktiken förbättra särskilt det straffrättsliga skyddet av kvinnornas sexuella självbestämmanderätt.

Enligt den gällande lagstiftningen är samlag med en försvarslös person straffbart som våldtäkt enbart om gärningsmannen själv har försatt offret i detta försvarslösa tillstånd, t.ex. med hjälp av sömnmedel, alkohol eller något annat rusmedel.

Samlag med ett offer som är försvarslös av någon annan anledning, till exempel för att han eller hon har druckit för mycket, betraktas enligt den gällande lagstiftningen som en lindrigare gärning än våldtäkt. Straffet för detta brott, som heter sexuellt utnyttjande, är böter eller fängelse i minst 14 dygn och högst fyra år.

Enligt förslaget ska gärningarna inte längre skiljas åt utan en situation där gärningsmannen utnyttjar offrets försvarslöshet ska betraktas som våldtäkt även om gärningsmannen inte själv har orsakat detta tillstånd. Det ska inte heller ha någon betydelse om försvarslösheten är ett varaktigt eller tillfälligt tillstånd.

- När dessa gärningar betraktas som våldtäkt blir minimistraffet för dem fängelse i ett år i stället för 14 dagar och möjligheten att döma ut böter slopas.
- Också bestämmelserna om tvingande till sexuell handling ändras så att de motsvarar de nya bestämmelserna om våldtäkt. Vid bedömningen av dessa handlingar ska orsaken till försvarslösheten inte längre ha någon betydelse. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i minst 14 dygn och högst tre år.
- Förslaget, som har utarbetats av juris licentiat Jan Törnqvist, skickas ut på remiss varefter det ordnas en presskonferens, lovade minister Brax i Nokia på lördagen.
Brax konstaterade att det förslag som nu blivit färdigt är en del av en större helhet, som syftar till att minska sexuellt och annat våld mot kvinnor och barn.
I början av juni lämnade statsrådet en regeringsproposition enligt vilken lindrig misshandel av en minderårig, en närstående person eller person som utför sina arbetsuppgifter ska höra under allmänt åtal.
Justitieministeriets arbetsgruppsbetänkande, där det föreslås att strängare straff än för närvarande ska dömas ut för sexualbrott mot barn, blev färdigt i början av maj. Arbetsgruppen föreslog också nya straffbestämmelser för att skydda barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.
Som bäst håller Rättspolitiska forskningsinstitutet på med en utredning om straffpraxis vid våldtäktsbrott. Utredningen avses bli färdig före utgången av året.
- Därefter ska vi kunna dra slutsatser av hur man ska avancera i ärendet.

- Meningen är att den straffrättsliga regleringen av sexualbrotten ska bli konsekvent och motsvara dessa brotts skadlighet och klandervärda natur, sade minister Brax.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn. 09 160 67723,
samt specialmedarbetarna Anu Santaharju, tfn. 050 380 0251,
och Johanna Hautakorpi, tfn. 040 523 8202,
e-post: förnamn.efternamn(at) om.fi

Tillbaka till toppen