Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: EU:s justitieministrar arbetar för att krigsförbrytarna i Ryssland ställs till svars för sina gärningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2022 17.45
Pressmeddelande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson samt Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer och Danmarks justitieminister Mattias Tesfaye.

EU-ländernas justitieministrar uttryckte i dag enhälligt stöd för att Ryssland ställs till svars för sina brott i anfallskriget mot Ukraina. EU:s justitieministrar sammanträdde i ministerrådet för rättsliga- och inrikesfrågor i Bryssel.

Vid mötet antog justitieministrarna slutsatserna om bekämpningen av straffrihet i fråga om Rysslands brott mot Ukraina. Med detta avses att Ryssland ska ställas till svars för följderna av det olagliga anfallskriget. I slutsatserna betonas den starka förbindelsen till att allvarliga internationella brott som begåtts i Ukraina utreds, lagförs och de skyldiga ställs inför rätta.

– Finland ger Ukraina sitt fulla stöd. Ryssland har orsakat katastrofala skador och lidande. Ryssland måste ställas till svars för sina gärningar. Jag anser det vara mycket viktigt att EU och det större internationella samfundet finner juridiskt hållbara sätt att se till att Ryssland åläggs att ersätta de skador som det orsakat. Det är också mycket viktigt att hindra alla försök att kringgå och bryta mot sanktionerna mot Ryssland, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

EU har godkänt stränga sanktioner mot Ryssland. Kommissionen har på begäran av Europeiska rådet utrett alternativen enligt EU-rätten och internationell rätt för hur tillgångar som frysts med stöd av sanktionerna kan användas för att stödja återuppbyggnadsarbetet i Ukraina. I början av december lade kommissionen också fram ett direktivförslag som ska säkerställa genomförandet av sanktionerna i hela EU och kriminalisera överträdelser av sanktionerna med stöd av gemensam europeisk lagstiftning. 

Rådet och Europaparlamentet fortsätter att förhandla om miljöbrottsdirektivet 

Vid mötet godkändes också rådets allmänna riktlinje om förslaget till miljöbrottsdirektiv, vars syfte är att effektivisera bekämpningen av miljöbrott i EU. I förslaget utvidgas förteckningen över brott som omfattas av tillämpningsområdet för miljöbrottsdirektivet och straffen för brotten förenhetligas.

– Det är viktigt att skydda och förbättra miljöns tillstånd också med straffrättsliga medel. Utredningen och lagföringen av miljöbrott måste effektiveras. Det behövs åtgärder på EU-nivå, eftersom dessa brott ofta har konsekvenser över statsgränserna. Direktivförslaget innehåller dock en ny slags, långtgående harmonisering på EU-nivå, som Finland har ansett vara problematisk. Särskilt inom straffrättens område är det viktigt att EU-lagstiftningen kan samordnas med det finländska rättssystemet. Förhandlingarna fortsätter nu med Europaparlamentet, säger Henriksson.

Vid mötet diskuterade justitieministrarna bland annat EU:s anslutning till Europeiska människorättskonventionen. Ärendet har varit aktuellt i flera år eftersom det har varit kopplat till svåra juridiska och politiska frågor.

– Finland har konsekvent arbetat för EU:s anslutning till Europeiska människorättskonventionen både i EU och i Europarådet. Nu är det dags att ta de sista stegen för att anslutningen ska förverkligas. Detta kompletterar skyddet för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Det skulle också innebära en betydande gemensam förbindelse till skyddet för mänskliga rättigheter i Europa. Rysslands brutala krig är också en attack mot våra europeiska värderingar, betonar Henriksson.

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 029516 1176, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Tillbaka till toppen