Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson på internationella brottsofferdagen: Brottsoffrens ställning måste förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2013 11.50
Pressmeddelande -

Enligt vissa undersökningar bor vare femte finländskt barn i ett hem där det förekommer våld. Detta är ett allvarligt problem som justitieminister Anna-Maja Henriksson vill lyfta fram idag, på den internationella brottsofferdagen.

- Även om våld inom hemmets väggar inte längre är tabubelagt, rapporteras fortfarande bara en bråkdel av fallen till polisen. Barn som utsätts för våld och barn som tvingas bevittna våld upplever liknande svårigheter. I värsta fall upprepar sig det inlärda beteendemönstret, säger minister Henriksson.

Regeringen försöker som bäst under justitieministeriets ledning få till stånd en varaktig lösning på hur resurserna för de organisationer som arbetar med brottsofferfrågor skall kunna tryggas på längre sikt. I Sverige har man sedan 1994 en brottsofferfond som finansieras av personer som dömts för brott där fängelse ingår i straffskalan. Dessa personer är skyldiga att betala en avgift på ca 50 euro till brottsofferfonden. Fondens syfte är att stöda verksamhet som främjar brottsoffer.

- Jag tycker att vi allvarligt bör överväga att införa en brottsofferfond enligt svensk modell. Stödet till brottsoffer får inte vara beroende av projektfinansiering, säger Ann-Maja Henriksson.

Tilläggsinformation: ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen