Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister på den europeiska språkdagen: Det är en gåva att få växa upp i

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2013 8.09
Pressmeddelande -

- Språkkunskaper öppnar många dörrar och möjligheter för individen, och därtill har det konstaterats att det är lättare för tvåspråkiga barn att lära sig ett tredje språk.

- Dessutom trimmar flerspråkighet hjärnan på flera kognitiva områden. Det är alltså en gåva åt barnen att låta dem växa upp med flera än ett språk, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal vid konferensen Unity in diversity: languages for mobility, jobs and active citizenship i Vilnius i dag.

I sitt tal betonade minister Henriksson att Finlands två nationalspråk medför ett flertal möjligheter för medborgarna. För att de språkliga och demokratiska rättigheterna som fastställs i grundlagen ska kunna förverkligas också i praktiken bör myndigheterna dock vidta aktiva åtgärder.

- Medborgarnas rätt att få service på sitt modersmål förverkligas fortfarande rätt dåligt när det gäller till exempel social- och hälsovårdstjänsterna, konstaterade Henriksson.
I dag firas den europeiska språkdagen för trettonde gången. Enligt minister Henriksson är det viktigt att beakta även andra språk än nationalspråken. Invandring förväntas öka överallt i Europa under de närmaste åren.

- Rätten att få service är inte beroende av personens nationalitet. Det som är glädjande är att många finska myndigheter betjänar sina klienter och erbjuder information också på andra språk än på nationalspråken. Det är viktigt att stöda alla modersmål för att därigenom stöda olika identiteter och främja allas möjligheter till deltagande. I de nordiska länderna anses det vara förnuftigt att använda nationalspråken parallellt med andra språk beroende på situationen.

År 2001 förklarade Europarådet den 26 september som en årlig festdag för att fira den språkliga mångfalden. Konferensen Unity in diversity: languages for mobility, jobs and active citizenship ordnades i Vilnius den 25 - 26 september 2013 som en del av Litauens EU-ordförandeskapsprogram.

Ytterligare upplysningar: ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148,
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen