Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieministeriet avstänger inte Pauli Ståhlberg från sin tjänsteutövning

Justitieministeriet 4.4.2012 11.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet vidtar inte åtgärder för att avstänga konsumenttvistenämndens ordförande Pauli Ståhlberg från sin tjänsteutövning till följd av den kommande rättegången, eftersom man inte kan anse att åtalet för brottet och de undersökningar som krävs inverkar på hans förutsättningar att sköta sitt uppdrag.

Ståhlberg hade 2007 deltagit på en resa till Hamburg som bekostades av Suomen Asumisoikeus Oy och 2009 på en resa till Tjeckiska republiken som bekostades av VVO-yhtymä Oyj.

Ståhlberg har inte deltagit i handläggningen av bostadsärenden, eftersom dessa ärenden är enligt nämndens arbetsordning på vice ordförandens ansvar.

Justitieministeriet har tidigare i ärendet gett Ståhlberg en anmärkning. Ministeriet har också gett ett utlåtande till statsrådets justitiekansler, i vilket man ansett att Ståhlbergs deltagande på resorna inte har inverkat på nämndens beslutsverksamhet.

Mer information:
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 09 1606 7532
e-post: [email protected]