Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet ska ändra sin tjänst för invånarinitiativ

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2023 16.18
Pressmeddelande

Justitieministeriet utreder möjligheten att göra en ändring i sin webbtjänst för invånarinitiativ. Efter ändringen anges i samband med varje initiativ endast antalet deltagare i initiativet, det vill säga inga namnuppgifter om dem.

Justitieministeriet inledde utredningsarbetet tillsammans med Rättsregistercentralen igår. Orsaken till ändringen är missbruk av tjänsten.

I och med att alla kommunmedlemmar (också t.ex. barn, föreningar och företag) har initiativrätt enligt kommunallagen behövs i tjänsten Invånarinitiativ.fi i fortsättningen också andra identifieringssätt än stark autentisering.

– Invånarinitiativ och medborgarinitiativ spelar en viktig roll när det gäller att förverkliga rätten till inflytande och delaktighet. Till demokratin hör att den enskilde har rätt att påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Justitieministeriet har till uppgift att främja och följa förverkligandet av rätten till inflytande. Tjänsterna bör utvecklas så att de motsvarar behovet, säger justitieminister Leena Meri.

Invånarinitiativ är ett sätt att påverka kommunens verksamhet

Justitieministeriets tjänst för invånarinitiativ ger var och en möjlighet att påverka beslut som gäller dem själva. I praktiken innebär initiativrätten enligt kommunallagen att kommuninvånare oberoende av ålder och även andra kommunmedlemmar (t.ex. sammanslutningar och företag) har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Medborgarinitiativ är ett sätt att påverka lagstiftningen

I justitieministeriets webbtjänst Medborgarinitiativ.fi kan röstberättigade finska medborgare lägga fram medborgarinitiativ med förslag till en ny lag eller med förslag till ändring eller upphävande av en gällande lag. Ett medborgarinitiativ tas upp till behandling i riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader. I tjänsten för medborgarinitiativ används stark autentisering.

Invånarinitiativ.fi
Medborgarinitiativ.fi

Justitieministeriets demokratitjänster på Demokrati.fi
 

Ytterligare information: Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]

Tillbaka till toppen