Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets tjänstemannainlägg betonar rättsstaten i vardagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 15.05
Pressmeddelande

Justitieministeriets tjänstemannainlägg beskriver rättsstatens tillstånd i Finland och centrala åtgärder för stärkandet av rättsstaten. Fokus ligger på den kommande regeringsperioden, men den tidsmässiga horisonten sträcker sig ofrånkomligen längre fram i tiden. Justitieministeriet kommer att erbjuda konkreta förslag på teman från tjänstemannainlägget som stöd i regeringsförhandlingarna.


​​​​​​​I inlägget betonas vikten av att trygga en fungerande rättsstat och stärka demokratin.
De utgör grunden för rättsstatens vardag och påverkar var och en av oss.

Tjänstemannainlägget är en fortsättning på redogörelsen för rättsvården, ministeriernas gemensamma framtidsöversikt och kanslichefernas inlägg "Möjligheter för Finland: Kanslichefernas synpunkter inför regeringsskiftet”.

​​​
Ytterligare information:

Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn
0295 150 044, [email protected]

Rättsstaten i vardagen – justitieministeriets tjänstemannainlägg

Ministeriernas framtidsöversikt 2022 (på finska​​​​​​​)

Möjligheter för Finland : Kanslichefernas synpunkter inför regeringsskiftet

Tillbaka till toppen