Hoppa till innehåll
Media

Justitieministermöte fokuserade på Internationella brottmålsdomstolens arbete i Ukraina

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2023 19.58
Pressmeddelande

Vid justitieministermötet i London i dag diskuterades praktiska metoder för att stödja Internationella brottmålsdomstolens (ICC) arbete i Ukraina. Från Finland deltog en tjänstemannadelegation.

Målet med justitieministerkonferensen, som sammankallades av Storbritannien och Nederländerna, var att diskutera praktiska stödformer för ICC:s utredningsarbete i Ukraina. Utöver de omfattande insatser som redan gjorts meddelade staterna om tilläggsstöd i form av både pengar och personalresurser för att stärka ICC:s verksamhet.
– Dagens viktigaste budskap är att EU:s medlemsstater fortsätter sitt samstämmiga stöd till ICC och kampen mot straffrihet för de brott som begåtts i Ukraina, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson, som är en av undertecknarna till EU:s justitieministrars gemensamma uttalande.

Det centrala temat för mötet var stödet för ICC och utredningen av de mest allvarliga brotten som begås i Ukraina.

Vid konferensen behandlades också den arresteringsorder som Internationella brottmålsdomstolen förra veckan utfärdade mot Rysslands president Vladimir Putin och landets barnombudsman Maria Lvova-Belova. Detta konstaterades vara ett viktigt steg för att ansvaret ska realiseras i Ukraina, samtidigt som ICC:s självständiga och oberoende ställning betonades.

– Det är viktigt att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och andra grymheter ställs till svars för sina gärningar. Internationella brottmålsdomstolens arresteringsorder är en viktig milstolpe för utredningen av internationella brott som begås i Ukraina, säger Henriksson.

Ytterligare information:
Justitieministeriet: Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens assistent, tfn 0295 150 044, [email protected]
Utrikesministeriet: Elina Lemmetty, ambassadråd, tfn 0295 350 198, [email protected]

EU Member States’ support for the International Criminal Court (ICC) and its investigation into the situation in Ukraine

Tillbaka till toppen