Hoppa till innehåll
Media

Nättjänsten för medborgarinitiativ öppnas den 1 december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2012 12.36
Pressmeddelande -

Justitieministeriets nättjänst för framläggande av medborgarinitiativ och insamling av stödförklaringar öppnas lördagen den 1 december (på eftermiddagen). Tjänsten finns på adressen www.medborgarinitiativ.fi. Nättjänsten ger medborgarna möjlighet att få upp ärenden till behandling i riksdagen.

Den nya nättjänsten är avgiftsfri, tillgänglig och trygg, och den kan användas både på finska och på svenska. Stödförklaringar kan samlas in även för sådana initiativ vars insamling redan har börjat i andra webbtjänster eller på pappersblankett. I fortsättningen kan också invånarinitiativ läggas fram via tjänsten.

Justitieministeriet kontrollerar att medborgarinitiativen innehåller alla uppgifter som krävs och att materialet är sådant som kan publiceras på internet. Därefter kan insamlingen av stödförklaringar börja för initiativet. Initiativ kontrolleras vid justitieministeriet vardagar under tjänstetid från och med nästa måndag. Därför är det inte möjligt att stödja initiativ i nättjänsten under öppningsveckoslutet. Frågor som gäller framläggande av medborgarinitiativ besvaras per e-post och i sociala medier (på Facebook).

Nättjänsten för medborgarinitiativ öppnas i början av december då bestämmelserna om justitieministeriets nättjänst för medborgarinitiativ träder i kraft. Tjänsten har utvecklats på ett öppet sätt och i ett gott samarbete med organisationer. Systemleverantören är it-serviceföretaget Solita.

Initiativtjänsten fungerar även som en del av dinasikt.fi-plattformen som producerar och samlar ihop flera webbtjänster som hänför sig till medborgarinflytandet. Projektet Plattform för delaktighet hör till finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Lagförslag eller förslag om att lagberedning ska inledas

Minst femtiotusen röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla en ändring eller upphävande av en gällande lag.

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De samlas antingen elektroniskt i ett datanät eller på papper. För insamlingen av stödförklaringar i pappersform ska den av justitieministeriet fastställda blanketten användas.

För framläggande av initiativ och insamling av stödförklaringar via nätet förutsätts alltid en s.k. stark autentisering, till exempel med nätbankskoder eller teleoperatörernas mobilcertifikat.

Ytterligare upplysningar:
– projektchef Teemu Ropponen, tfn 02951 50446, fö[email protected]
– Kommunikationsverket: biträdande chef Aki Tauriainen, tfn 09 696 6624, fö[email protected]
– Befolkningsregistercentralen: chef för informationstjänster Timo Salovaara, tfn 09 2291 655, fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen