Hoppa till innehåll
Media

Den 19 maj startar en medborgardiskussion om hur lagen om bostadsaktiebolag fungerar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2014 6.05
Pressmeddelande -

Arbetet med att utvärdera behovet att revidera lagen om bostadsaktiebolag går vidare. Utgående från resultaten av höstens enkät har man nu samlat exaktare handlingsalternativ som man önskar få medborgarnas synpunkter på via en öppen nätdiskussion. Över fyra tusen människor har redan anmält intresse för att delta i diskussionen.

Medborgardiskussionen pågår 19.5 – 19.6. Den tar upp tre teman: husbolagets kommunikation, ledning och tvistlösning. Under diskussionen samlar man in uppgifter kring dessa teman och utvecklar lösningsalternativ och ger motiveringar till dem. Syftet är att särskilt fundera på vilka effekter olika lösningsalternativ har. Diskussionen är öppen för alla.

Företrädare för justitieministeriet, Fastighetsförbundet, Isännöintiliitto (Disponentförbundet) och Kiinteistövälitysalan keskusliitto (Centralförbundet för fastighetsförmedling) deltar i diskussionen.

Resultaten av nätdiskussionen används förutom för att bedöma behovet av ändringar i lagstiftningen om bostadsaktiebolag också för att förnya rekommendationerna om god förvaltning och kommunikation i bolagen och för att utveckla rådgivnings-, medlings- och tvistlösningsservice.

Ett sammandrag och resultaten av diskussionen kommer att publiceras under sommaren och hösten. De presenteras under hösten då de också kommer att diskuteras ytterligare bl.a. under evenemang som fastighetsbranschen ordnar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen