Hoppa till innehåll
Media

Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2014 11.04
Pressmeddelande -

En utvärdering som granskar beredningen och verkställandet av samt innehållet i Finlands första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter har blivit färdig. Utvärderingsrapporten innehåller rekommendationer om hur beredningen av handlingsplanen kunde utvecklas i framtiden.

Utifrån statsminister Katainens regeringsprogram antog statsrådet i mars 2012 Finlands första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen är ett tväradministrativt program som konkretiserar uppdraget i grundlagen, enligt vilket det allmänna ska se till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses. Handlingsplanen innehöll 67 enskilda projekt som fördelades mellan flera olika ministeriers förvaltningsområden.

Utvärderingsrapporten har verkställts av forskningsgruppen för offentlig rätt vid Tammerfors universitet. Justitieministeriet valde utvärderingens verkställare efter ett anbudsförfarande. Rapporten publicerades i dag på ett seminarium i Lilla parlamentet.

I utvärderingsrapporten konstateras att handlingsplanen har varit ett betydande steg när det gäller att utveckla den nationella strukturen för mänskliga rättigheter och rekommenderas att arbetet kring en ny handlingsplan fortsätter under följande regeringsperiod.

Enligt rapporten växte samarbetet mellan statsrådets nätverk och panelen som representerade medborgarsamhället i samband med den gemensamma beredningen av nationell politik för de mänskliga rättigheterna till att bli en betydande administrativ innovation. I utvärderingsrapporten rekommenderas att modellen för gemensam beredning utnyttjas även i beredningen av följande handlingsplan. I rapporten anses att man i samband med handlingsplanens beredning borde ha koncentrerat sig mer på viktiga människorättsteman.

Regeringen överlämnar på hösten 2014 till riksdagen en människorättsredogörelse, som är en rapport över handlingsplanens genomförande. Syftet med den aktuella utvärderingsrapporten är att erbjuda stöd och utvecklingsidéer för redogörelsens beredning.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 02951 50454

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen