Hoppa till innehåll
Media

Mellanrapport om genomförandet av nationalspråksstrategin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 9.34
Pressmeddelande

I december 2012 godkände statsrådet Finlands första nationalspråksstrategi som syftar till att trygga att det i vårt land även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk, finska och svenska. I strategin föreslås åtgärder bl.a. för att öka de båda nationalspråkens synlighet, följa upp bedömningen av språkliga konsekvenser vid lagberedningen samt ge information om språkkontakter och språkinlärningsmöjligheter.

I mellanrapporten som publicerades i dag bedöms hur man har lyckats genomföra de rekommendationer och åtgärder som ingår i strategin under regeringsperioden 2011-2015.

Strategin innehåller totalt 27 åtgärder och sex rekommendationer av statsrådet. Ansvaret för att genomföra åtgärderna vilar delvis på alla ministerier, men det huvudsakliga ansvaret bärs av justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Statsrådets rekommendationer riktar sig till kommuner, högskolor och de instanser som upphandlar integrationsutbildning.

Bilagan till nationalspråksstrategin innehåller praktiska verktyg som är avsedda att hjälpa myndigheterna och tjänstemännen att tillämpa språklagstiftningen och främja användningen av de båda nationalspråken. Verktygen kan utnyttjas för att beakta språklagstiftningen bl.a. i myndigheternas arbetsgruppsarbete och publikationsprocesser samt vid upphandlingsförfarandet.

Enligt mellanrapporten har alla de åtgärder som enligt strategin skulle genomföras på kort sikt påbörjats eller redan genomförts helt eller delvis. I verkställandet av strategin har man koncentrerat sig på att genomföra regeringens åtgärder, öka tjänstemännens kunskaper när det gäller tillämpningen av språklagen, sprida information om god praxis och skapa strukturer och verksamhetskulturer som stärker språkkunskaperna.

I mellanrapporten behandlas också problemen som upptäckts i samband med genomförandet av åtgärderna. Rapporten innehåller bl.a. sammandrag om hur språklagstiftningen iakttas och uppföljs samt hur användningen av nationalspråken främjas vid de enskilda ministerierna.

Eftersom nationalspråksstrategin även innehåller långsiktiga mål och åtgärder, bör strategiarbetet enligt mellanrapporten fortsättas också under regeringsperioden 2015-2019. I mellanrapporten föreslås bl.a. att det utifrån strategin utarbetas en handlingsplan för främjande av de språkliga rättigheterna.

Ytterligare upplysningar:
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181, [email protected]

Tillbaka till toppen