Hoppa till innehåll
Media

Strängare bestämmelser om riksdagsledamöters mutbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2011 10.15
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om riksdagsledamöters mutbrott skärps och preciseras. I lagen intas särskilda rekvisit för grova gärningsformer i fråga om de allvarligaste mutbrotten. Förhållandet mellan mutbrott och valfinansiering klargörs. Också allvarliga mutbrott inom näringslivet ska bestraffas som grova gärningar och maximistraffet ska höjas till samma nivå som för mutbrott inom den offentliga sektorn.

Avsikten är att ändringarna stadfästs så att de träder i kraft den 1 oktober 2011.

Reformen är ett svar på rekommendationerna från Europarådets grupp av stater mot korruption (GRECO) och syftar till att stärka Finlands trovärdighet i samarbetet mot korruption. Ändringarna förenhetligar bedömningen av mutbrott och de straff som döms ut för dem.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Asko Välimaa, tfn 09 1606 7700
e-post: fö[email protected]

Pressmeddelande 10.6.2010: Strängare bestämmelser om riksdagsledamöters mutbrott föreslås

Tuija Brax
Tillbaka till toppen