Hoppa till innehåll
Media

Tingsrättsnätverket förnyas: i framtiden finns det 20 tingsrätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 10.32
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har fattat beslut om tingsrätternas framtida domkretsar. Avsikten är att en regeringsproposition som gäller detta ska överlämnas till riksdagen under hösten. Reformen ska enligt planerna genomföras år 2018.

I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27. Tingsrättsorterna är: Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa och Vanda.

Därtill kommer det att finnas separata kanslier på fyra orter: Hyvinge, Kemi, Karleby och Ylivieska. Separata sammanträdesplatser kommer att finnas på 12 orter: Enare (Ivalo), Kauhava, Kittilä, Kuusamo, Nurmes, Borgå, Raseborg, Raumo, Salo, Nyslott, Sodankylä och Utsjoki.

Reformen syftar till att stärka tingsrättsnätverkets struktur så att tillgången till rättsskydd och högklassig rättskipning kan tryggas i en föränderlig omvärld. Detta förutsätter att tingsrätterna är tillräckligt stora. När tingsrätterna bildar större administrativa helheter kan deras arbetsmängd och resurser fördelas jämnare än för närvarande. Målet med reformen är också att svara på de betydande sparmålen som ställts för justitieförvaltningen.

Avsikten är att man i samband med reformen koncentrerar behandlingen av så kallade summariska tvistemål. För närvarande behandlas summariska tvistemål vid alla tingsrätter. I fortsättningen ska tvistemål behandlas vid högst två tingsrätter inom var och en hovrätts domkrets. Summariska mål ska behandlas vid Östra Nylands, Kajanalands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Uleåborgs, Birkalands och Österbottens tingsrätter. På vilket sätt behandlingen koncentreras och var summariska mål behandlas preciseras vid den fortsatta beredningen. Med summariska tvistemål avses sådana ostridiga fordringsmål, t.ex. obetalda räkningar, som tingsrätten kan avgöra i skriftligt förfarande.

Tingsrättsnätverket ska bestå av 36 verksamhetsställen

Efter reformen ska tingsrättsnätverket bestå av totalt 36 verksamhetsställen: tingsrätter på 20 orter, separata kanslier på fyra orter och separata sammanträdesplatser på 12 orter.

Modell med 20 tingsrätter (pdf, 0.18 Mt)


Till följd av reformen ska tingsrätten dras in på sju orter: Hyvinge, Trästända, Kemi, Karleby, Borgå, Raseborg och Ylivieska. I Hyvinge, Kemi, Karleby och Ylivieska ska det dock även i framtiden finnas ett kansli och i Borgå och Raseborg en sammanträdesplats.

Kansliet ska dras in på följande orter (9): Idensalmi, Kotka, Lojo, Brahestad, Sodankylä, Imatra, Kuusamo, Nyslott och Varkaus. Sammanträdesplatsen i Sodankylä, Kuusamo och Nyslott ska bevaras.

Den separata sammanträdesplatsen ska dras in på följande orter (14): Alajärvi, Alavus, Kauhajoki, Kemijärvi, Kimitoön (Kimito), Kyrkslätt, Kristinestad, Kuhmo, Pieksämäki, Jakobstad, Pudasjärvi, Suomussalmi, Nystad och Torneå.

I samband med reformen ska också domkretsindelningen i fråga om vissa ärendegrupper som koncentrerats till tingsrätterna ses över. Det nuvarande antalet tingsrätter som behandlar ärenden som gäller utsökningsbesvär, företagssanering, grupptalan och militära rättegångsärenden ska minskas enligt de riktlinjer som arbetsgruppen för utveckling av tingsrättsnätverket stakade ut våren 2015.

Reformen genomförs i samarbete med personalen

För beredningen av reformen tillsätter justitieministeriet en projektorganisation som ska utarbeta en regeringsproposition samt bereda och verkställa de personal- och lokalarrangemang som reformen förutsätter. Samarbetsförhandlingarna i samband med reformen inleds i mars-april 2016.

Vid genomförandet av reformen ska särskild uppmärksamhet ägnas åt ledningen och personelens välbefinnande. Användningen av elektroniska tjänster vid tingsrätterna kommer att ökas i takt med att projektet för att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas gemensamma ärende- och dokumenthantering (AIPA-projektet) framskrider. Uppmärksamhet fästs även vid tingsrättslokalernas säkerhet. Utgångspunkten är att de verksamhetsställen som bevaras ska förses med tillräcklig säkerhetsutrustning.

Både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska tryggas genom det tillsätts ett tillräckligt antal så kallade språkdomartjänster i tingsrätterna.

Reformen av tingsrättsnätverket hör till de s.k. hörnstensprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering, det vill säga till genomförandet av reformprogrammet för rättsvården.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet, biträdande avdelningschef, Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428,
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375, och
biträdande avdelningschef Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138Jari Lindström
Tillbaka till toppen