Hoppa till innehåll
Media

Vid Kervo fängelse byggs en ny öppen anstalt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2017 14.36
Pressmeddelande

Inom området för Kervo fängelse byggs en ny öppen anstalt med 90 platser. Justitieministern har fattat beslut om byggnadsprojektet och gett Brottspåföljdsmyndigheten fullmakt att underteckna ett hyresavtal som gäller nybyggnaden med Senatfastigheter.

- Det nya fängelset i Kervo är ett bra tillägg till Södra Finlands fängelsenätverk, både med tanke på fängelsets läge och den planerade verksamheten. Kervo fängelse ska bli en öppen anstalt med rehabiliterande verksamhet och för tillfället saknas en sådan helt och hållet i Södra Finland. I fängelset ska dessutom enligt planerna placeras unga fångar. Nybyggnaden behövs för att trygga ett funktionellt ändamålsenligt fängelsenätverk, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt projektplanen ska nybyggnaden och dess lokaler vid Kervo fängelse bli klara i början av 2020. I samband med detta ska en stor del av fängelsets nuvarande områden och byggnader tas ur bruk.

Nybyggnadsprojektet i Kervo fängelse ingår i Brottspåföljdsmyndighetens långsiktiga lokalplan och syftet är att svara på behovet av platser i öppna anstalter speciellt inom huvudstadsregionen. Kervo fängelse ska i framtiden profilera sig som en öppen anstalt med rehabiliterande verksamhet.

Meningen är att fångar kan placeras i Kervo fängelse också direkt från friheten. I Södra Finland finns för tillfället inga öppna anstalter med rehabiliterande verksamhet som skulle lämpa sig även för fångar som är i dåligt skick eller berusade när de kommer till fängelset. I Kervo fängelse ska dessutom placeras unga fångar och rehabilitering av unga förbrytare ska vara en av fängelsets viktigaste uppgifter.

Byggnadskostnaderna uppgår till 16,6 miljoner euro.

Ytterligare information: Arto Kujala, överdirektör, justitieministeriet, tfn 02951 50408 och Heikki Vaarama, specialsakkunnig, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 02956 88500, e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen