Hoppa till innehåll
Media

Kirsi Pimiä började som direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2013 9.54
Pressmeddelande -

Juris kandidat, vicehäradshövding Kirsi Pimiä har utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid som direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet.

Från och med den 19 augusti 2013 vikarierar hon för Johanna Suurpää som ska arbeta som expert på mänskliga rättigheter vid Världsbanken i Washington.

Pimiä kommer till justitieministeriet från statsrådets kansli där hon varit chef för enheten för allmänna EU-frågor vid avdelningen för EU-ärenden. Hon har tidigare arbetat bl.a. som utskottsråd i riksdagen och som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel.

Ytterligare upplysningar:
Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen