Hoppa till innehåll
Media

Kommunalvalet ska flyttas till april - Också valets namn på finska ska ändras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2014 13.36
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att valdagen vid kommunval flyttas från oktober till den tredje söndagen i april. Valdagen vid kommunalval ska enligt förslaget vara densamma som valdagen vid riksdagsval. Valen ska dock inte ordnas samtidigt, utan turvis med två års mellanrum.

Därtill föreslås att den finska benämningen för kommunalval kunnallisvaalit ändras till kuntavaalit. Förslagen har samband med regeringens proposition med förslag till ny kommunallag som överlämnades till riksdagen förra veckan.

Kommunalval ska enligt förslaget för första gången ordnas enligt den nya tidtabellen år 2017. Detta skulle innebära att följande ordinarie kommunalval flyttas från oktober 2016 till april 2017. De nuvarande fullmäktigeledamöternas mandattid skulle förlängas till slutet av maj 2017 och de nya fullmäktige skulle inleda sin verksamhet i juni.

Under åren 2017 och 2025 är den tredje söndagen i april påskdagen. Dessa år skulle kommunalvalet undantagsvis förrättas redan söndagen före påskdagen.

Enligt propositionen skulle flyttningen av valet till våren kunna förbättra möjligheterna att hålla utomhuskampanjer och valets synlighet i gatubilden. Detta för sin del skulle kunna aktivera väljarna att delta i valet. Att den tredje söndagen i april bliren allmän valdag skulle också kunna bidra till att väljarna etablerar en röstningsvana.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen