Hoppa till innehåll
Media

Konferens: Intressentengagemang i regelgivningsprocesser stärker demokratin och förbättrar lagar, förordningar och föreskrifter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2023 11.23
Pressmeddelande

Lyhörda regelgivningsprocesser som bygger på inkludering och transparens stärker förtroendet för demokratiska beslut. De bidrar också till att säkerställa att lagstiftningen uppnår tilltänkta samhällsmål. Avancerade metoder för att förbättra intressentengagemanget i politiska beslutsprocesser är ämnet för OECD:s 14:e Measuring Regulatory Performance Conference som hålls i Helsingfors den 19–20 september.

Goda regelgivningsprocesser bidrar till att övervinna dagens utmaningar
 

Öppningsanförandet betonade lagar, förordningar och föreskrifter som nycklar i arbetet för uppnå samhällsmål. Lagstiftningsprocesser av hög kvalitet är nödvändiga för att säkerställa att önskade effekter uppnås och oavsiktliga negativa effekter undviks. Dessutom diskuterades förtroendet för lagstiftningsarbetet som en förutsättning för fungerande demokratiska beslutsprocesser och ett juridiskt system som bygger på rättsstatsprincipen.

− De senaste globala kriserna har visat att lagstiftning måste vara uppdaterad, effektiv så att den uppnår sina mål och legitim i medborgarnas ögon. Bäst blir resultatet när produkten från den lagstiftande processen är rakt på sak, evidensbaserad och inkluderande, säger Pekka Timonen, justitieministeriets kanslichef.

Intressentdeltagande förbättrar beslutsprocesserna och engagemanget
 

Konferensen i Helsingfors fokuserar på avancerade metoder för att göra regelgivningsprocesser mer inkluderande, lyhörda och transparenta. Konferensen utforskar möjligheter att förbättra intressentengagemanget på en mängd olika sätt. Här ingår riksdagens roll för bättre lagstiftningsprocesser, att engagera intressenter i tidigare skeden för att bättre forma konsekvensbedömningar och att förbättra den uppsökande verksamheten bland typiskt underrepresenterade intressenter i lagstiftningsarbetet.

− Våra demokratier måste anpassa sig, öka sin motståndskraft och bättre infria medborgarnas förväntningar – och här ingår regelgivningen. Att stärka deltagandet är avgörande för att lagstiftningen verkligen ska bli ett uttryck för den kollektiva viljan och för att stärka tilliten till myndigheternas beslut, betonar Gillian Dorner, OECD:s biträdande direktör för offentlig styrning.

OECD:s årliga konferens samlar nationella tjänstemän, akademiker och andra experter för att diskutera frågor kring bättre regelgivningsprocesser, som till exempel konsekvensanalyser, efterhandsutvärdering och intressentengagemang.

Årets konferens äger rum i Helsingfors. Värdar i Finland är justitieministeriet, riksdagen, statsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet och Sitra, jubileumsfonden för Finlands självständighet.

OECD-evenemang om utvärdering av regelgivningsprocesser (på engelska)​​​

Ytterligare information:
Christiane Arndt-Bascle, programchef, OECD, e-post: [email protected]
Kaisa Tiusanen, utvecklingsrådgivare, justitieministeriet, tfn 0295 150 169
Heidi Silvennoinen, utskottsråd, riksdagen, tfn 09 432 3310
Paula Laine-Nordström, senior specialist, statsrådets kansli, tfn 0295 160 685
Erno Mähönen, senior specialist, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 262
Anna Välimaa, specialist, Sitra, tfn 0294 618 324

Tillbaka till toppen