Hoppa till innehåll
Media

Korsnäs och Larsmo blir tvåspråkiga vid ingången av 2015

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2014 13.31
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag ändrat sin förordning om kommunernas språkliga status under tioårsperioden 2013?2022. Genom förordningsändringen blir de svenskspråkiga kommunerna Korsnäs och Larsmo tvåspråkiga vid ingången av 2015. Majoritetsspråket i dessa kommuner är även i fortsättningen svenska. Förordningen gäller till utgången av 2022.

Om fullmäktige i en kommun begär det, kan statsrådet mitt under den föreskrivna tioårsperioden bestämma att kommunen är tvåspråkig. Detta blev möjligt tack vare en ändring av språklagen den 15 december 2014.

Efter förordningsändringen finns det en svenskspråkig kommun på fastlandet, Närpes, och 32 tvåspråkiga kommuner. Bland dessa tvåspråkiga kommuner är svenskan majoritetsspråk i tio kommuner. De andra kommunerna på fastlandet är finskspråkiga.

Till följd av en statsandelsreform ändras villkoren för att få språkbaserade statsbidrag. Från och med början av 2015 kan enbart tvåspråkiga kommuner få statsbidrag.

Ytterligare upplysningar:
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen