Hoppa till innehåll
Media

Lagen om ersättning till personer som internerades efter fortsättningskriget träder i kraft den 1 september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2014 9.22
Pressmeddelande -

Det ska bli möjligt för civilpersoner som internerades efter fortsättningskriget att ansöka om ersättning. Lagen om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner träder i kraft den 1 september 2014. Ersättningsberättigade personer är i praktiken närmast personer som var barn under interneringen.

- De statliga ersättningarna är ett erkännande av att de finländska myndigheterna förfor på ett oskäligt sätt när de internerade även kvinnor med finländsk bakgrund och deras barn. Dessa personer kan inte anses ha utgjort någon säkerhetsrisk för de allierade, och inte ens kontrollkommissionen hade krävt att dessa personer borde interneras, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ansökan om ersättning ska lämnas in till Statskontoret efter lagens ikraftträdande och senast före utgången av 2015. Statskontoret ger närmare information om att ansöka om ersättning i augusti. Därtill ska statskontoret inhämta de utredningar om att sökanden har varit internerad som behövs för handläggning av ansökan.

Ersättningens belopp är 3 000 euro. Om interneringen dock varade mindre än 30 dygn, är ersättningen 1 500 euro. Personer som var internerade i mindre än tre dygn har inte rätt till ersättning.

Ersättning betalas främst till personer som var barn under interneringen

I 1944 års vapenstilleståndsavtal förband Finland sig att internera de tyska och ungerska medborgare, dvs. civilpersoner, som fanns på dess område. Till en början lät de finländska myndigheterna bli att internera bl.a. personer med dubbelt medborgarskap och deras barn. Senare utvidgades interneringen dock till att omfatta även i Finland födda kvinnor och deras barn.

Interneringen pågick från hösten 1944 till mars 1946 och ännu längre för en del av de internerade. Antalet personer som internerades var 470 och huvudsakligen placerades de i interneringsläger.

Ersättning ska på ansökan kunna beviljas dem som var under 18 år när de internerades. En viktig grupp ersättningstagare är barnen till finländska mödrar eller mödrar med finländsk bakgrund som internerades eftersom de enligt den dåvarande lagstiftningen på grund av sin faders medborgarskap var enbart tyska eller ungerska medborgare.

Också de internerade som hade eller hade haft finskt medborgarskap före den 19 september 1944 är berättigade till ersättning. Dessa var kvinnor som hade gift sig med en tysk eller ungersk man. Därtill ska också dessa kvinnors barn som hade fyllt 18 år men i praktiken var högst 25 år vid tidpunkten för interneringen vara berättigade till ersättningen.

Det beräknas att antalet ersättningsberättigade personer är 60?100. Kostnaderna för ersättningarna uppgår följaktligen till högst 300 000 euro.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, tfn 02951 50492
e-post: fö[email protected]

Meddelande på finska

Meddelande på engelska

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen