Hoppa till innehåll
Media

Lagen om fredning av Estonia ändras temporärt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget M/S Estonia ändras temporärt.

Till lagen fogas en bestämmelse enligt vilken myndigheterna kan vidta behövliga undersöknings- och utredningsåtgärder som gäller fartygets förlisning inom det i lagen avsedda fredade området. Avsikten är att betydelsen av de revor i vrakets sida som framgår av det filmmaterial som publicerades hösten 2020 på ett ändamålsenligt sätt ska kunna utredas med tanke på fartygets förlisning. Undersökningen utförs i huvudsak av Estland och Sverige.

Med beaktande av att vraket efter M/S Estonia är den sista viloplatsen för olycksoffren är lagändringen temporär. Den avses vara i kraft från och med den 1 juli 2021 till utgången av 2024, då de utredningsåtgärder som behövs har slutförts.

Mer information
Jussi Matikkala, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 486, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (delvis på svenska)
 

Tillbaka till toppen