Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar förkortas

Justitieministeriet
29.6.2021 14.08
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar (s.k. betalningsanmärkningar) ska förkortas. Anteckningen ska strykas en månad efter det att den som svarar för kreditupplysningarna har fått kännedom om betalningen. I kreditupplysningslagen föreslås också sådana nödvändiga ändringar som förutsätts i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning.

- Genom att förkorta giltighetstiden för betalningsanmärkningar vill man förbättra ställningen för dem som råkat i ekonomiska svårigheter. En betalningsanmärkning kan till exempel göra det svårare att få en hyresbostad, teckna en försäkring eller i vissa fall till och med att få jobb. Den föreslagna reformen är mycket viktig, eftersom man med hjälp av den kan ingripa i situationer som upplevs oskäliga då en anmärkning kvarstår trots att skulden har betalats, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt den gällande lagen lagras till exempel utsökningsuppgifter i kreditupplysningsregistret i tre år och en ny anmärkning kan förlänga den här tiden.

Den förkortade förvaringstiden avses gälla både de allmännaste personkreditupplysningarna och företagskreditupplysningar. Dessutom ska en ny betalningsanmärkning i fortsättningen inte förlänga lagringstiden, utan lagringstiden för en betalningsanmärkning ska vara oberoende av andra betalningsanmärkningar.

Avsikten med de ändringar som den allmänna dataskyddsförordningen förutsätter är att stärka skyddet av medborgarnas personuppgifter och rättsskyddet genom att förtydliga kreditupplysningslagens förhållande till den och dataskyddslagen. Om en bedömning av kreditvärdigheten enligt kreditupplysningslagen görs enbart automatiserat, kan det i fortsättningen bli möjligt att kräva att kreditvärderingen omprövas.

Ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Det föreslås en övergångsperiod på ett halvt år innan de ändringar som gäller lagringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar träder i kraft.

Uppdaterad 30.9.2021: Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 29 juni 2021. Ärendets behandlingsinfo på riksdagens webbplats.

Mer information: 
Jade Malmi, specialmedarbetare, tfn 0295 150 114, [email protected]
Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen