Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bedöma möjligheterna att förbättra besöksförbudets effektivitet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2020 12.55
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma olika metoder för att förbättra besöksförbudets effektivitet. Målet är också att minska brott mot besöksförbudet och öka säkerheten särskilt för offer för våld i nära relationer.

Arbetsgruppen ska bedöma behovet av och förutsättningarna för att införa elektronisk övervakning av besöksförbud samt vilka konsekvenser detta skulle ha för den övervakades grundläggande rättigheter. Därtill bedöms kostnaderna för såväl elektronisk övervakning som de säkerhetsanordningar som ställs till offrens förfogande i förhållande till vilken nytta de ger.

Arbetsgruppen ska också se över förutsättningarna för meddelande av besöksförbud. Arbetet ska slutföras före den  30 juni 2021.

Genom att meddela besöksförbud vill man förhindra speciellt återkommande våld i nära relationer. I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering konstateras att lagstiftningen om besöksförbud förnyas så att den bättre tryggar offrets rättigheter. Också Europarådets expertarbetsgrupp har uppmanat Finland bl.a. att intensifiera sitt arbete för att öka användningen av besöksförbud.

Ytterligare information: Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 438, e-post: fö[email protected]

Effektivisering av besöksförbudet

Tillbaka till toppen