Hoppa till innehåll
Media

Ömsesidigt erkännande av besöksförbud mellan EU-länder blir möjligt fr.o.m. den 24 mars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2015 13.46
Pressmeddelande

Genomförandet av ett EU-direktiv och en kompletterande förordning möjliggör ömsesidigt erkännande av besöksförbud mellan EU-medlemsstater. Ändringen träder i kraft den 24 mars 2015.
 

En person kan på grundval av en europeisk skyddsorder som utfärdats i en EU-medlemsstat få skydd också när han eller hon flyttar till en annan medlemsstat, utan att behöva inleda ett nytt förfarande där. Syftet är att effektivisera skyddet för brottsoffer särskilt när det gäller bekämpning av våldsbrott och brott mot den personliga friheten och den sexuella självbestämmanderätten.

En europeisk skyddsorder kan utfärdas på begäran av den skyddade personen. Ett besöksförbud kan meddelas på grundval av en skyddsorder som översänts till Finland från en annan EU-medlemsstat, så att bestämmelserna i lagen om besöksförbud i tillämpliga delar iakttas. Ett besöksförbud som meddelas i Finland kan i sin tur ligga till grund för en europeisk skyddsorder som översänds till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet.

Helsingfors tingsrätt är den behöriga myndigheten i ärenden som sänds till Finland. Behöriga myndigheter i ärenden som sänds från Finland till andra EU-medlemsstater är alla tingsrätter.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tarja Innanen, tfn 02951 50338, e-post: fö[email protected]

 
 
Tillbaka till toppen