Hoppa till innehåll
Media

En samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen har bildats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2015 8.33
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen. Arbetsgruppen ska stödja den praktiska lagberedningen och främja samarbetet mellan tjänstemän i fråga om all utveckling av lagberedningen. Arbetsgruppen stöder för sin del regeringens mål att göra lagstiftningen smidigare.

Också under tidigare regeringsperioder har det tillsatts motsvarande förvaltningsövergripande arbetsgrupper, och justitieministeriet anser det vara viktigt att ett långsiktigt utvecklande av lagberedningen fortsätts.

Arbetsgruppen ska fungera som en praktisk kanal för diskussioner och informationsutbyte mellan ministeriernas tjänstemän. Gruppen har i uppgift att främja iakttagandet av ett gott lagberedningsförfarande och spridandet av god praxis i lagberedningen. I enlighet med regeringsprogrammet främjar arbetsgruppen en ökning av användningen av alternativa styrmetoder, och förverkligar för sin del målet att klargöra styrningen av lagstiftningspolitiken.

Samarbetsgruppen är också ett diskussionsforum som stärker det internationella samarbetet när det gäller bättre lagstiftning, och gruppen kan vid behov ta ställning till frågor och föreslå åtgärder. Dessutom har den i uppgift att bland annat främja ibruktagandet av konsekvensbedömning i efterhand inom statsrådet.

Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till och med den 31 mars 2019.

Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, överdirektör Asko Välimaa, tfn 02951 50248
arbetsgruppens sekreterare, planerare Outi Slant, tfn 02951 50251
e-post: fö[email protected]

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen och arbetsgruppens sammansättning

Jari Lindström
Tillbaka till toppen