Hoppa till innehåll
Media

Straffansvaret för ordnande av olaglig inresa skärps

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2014 11.21
Pressmeddelande -

Strafflagens bestämmelser om ordnande av olaglig inresa skärps. Från och med ingången av april är ordnande av olaglig inresa straffbart också då det för inresan har använts ett resedokument som i och för sig är autentiskt, men som fåtts på falska grunder. Hittills har ordnande av olaglig inresa varit straffbart om utlänningen som förts in i landet inte alls har haft ett sådant dokument som krävs för inresa.

I fortsättningen är det straffbart att i Finland eller genom Finland till ett annat land föra in eller försöka föra in en utlänning vars visum, uppehållstillstånd eller annat resedokument har fåtts av en myndighet genom att ge osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för beviljandet av dokumentet, genom att muta myndigheten eller genom våldsamt motstånd mot tjänsteman. Det är också straffbart att överlåta ett ovannämnt dokument till en utlänning samt att ordna transport för en utlänning som har ett sådant dokument.

Lagen förtydligas så att man vid helhetsbedömningen av straffansvaret särskilt ska beakta gärningsmannens bevekelsegrunder som har samband med humanitära skäl eller nära familjeförhållanden.

Målet med lagändringarna är att förebygga ordnande av olagliga inresor till Finland och annan brottslighet som har samband med olaglig inresa.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Lena Andersson, tfn 02951 50244
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen