Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om åtalsrätten vid olaga hot på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2020 14.05
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat ett utkast till en regeringsproposition där det föreslås att olaga hot ska stå under allmänt åtal. Enligt förslaget ska olaga hot stå under allmänt åtal om gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag.

- I Finland blir det tyvärr allt vanligare att personer som sköter sitt arbete eller sitt förtroendeuppdrag utsätts för olika slag av trakasserier eller hot. Det är viktigt att försöka vända denna trend, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt lagförslaget får åklagaren väcka åtal för olaga hot om gärningen har riktats mot en person som har ett jobb till exempel inom service, hälso- och sjukvård, handel eller undervisning. Bestämmelsen gäller också hot som riktas mot forskare eller journalister. När det gäller offentliga förtroendeuppdrag ska tillämpningsområdet omfatta till exempel kommunfullmäktige och kommunstyrelser, medlemmar i kommunala nämnder, direktioner och delegationer samt andra personer med offentliga förtroendeuppdrag.  

Förfarandet för brottsanmälan ändras inte. Brottet kan precis som hittills anmälas till polisen av vem som helst, till exempel av arbetsgivaren.  

Olaga hot betyder att en person hotar en annan person med en brottslig gärning så att den som hotas har orsak att vara rädd för att hans eller hennes personliga säkerhet eller egendom utsätts för allvarlig fara. I nuläget får åklagaren i princip väcka åtal för olaga hot endast om målsäganden yrkar på straff. Åklagaren får också väcka åtal om ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

Lagändringen skulle förbättra skyddet mot sådana trakasserier som motsvarar olaga hot för de personer som arbetar med kundservice och annan service eller offentliga förtroendeuppdrag. Förslaget anknyter till det mål i regeringsprogrammet som gäller att effektivare än tidigare ingripa i systematiska och riktade trakasserier eller hot som äventyrar yttrandefriheten eller hotar myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen.

Lagförslaget har sänts på remiss. Remissbehandlingen slutar den 10 augusti 2020.

Ytterligare information: lagstiftningsråd Lena Andersson, tfn 0295 150 244, [email protected]

Utlåtande.fi 

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen