Hoppa till innehåll
Media

Elina Pekkarinen utnämnd till barnombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2019 13.36
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde i dag politices doktor Elina Pekkarinen till tjänsten som barnombudsman för en period på fem år från den 1 maj 2019.

Pekkarinen är visstidsanställd professor i socialt arbete vid Åbo universitet och sakkunnigledamot i ärenden som gäller barnskydd vid Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Hon har tidigare varit bland annat forskningschef och forskardoktor vid Ungdomsforskningssällskapet. Hon har även erfarenhet av forskningsuppgifter vid Institutet för hälsa och välfärd och av arbete som socialarbetare. I sitt forskningsarbete har Pekkarinen särskilt fördjupat sig i teman som gäller barn och unga.

Barnombudsmannen, som finns i anslutning till Justitieministeriet, är självständig och oberoende i sin verksamhet. Barnombudsmannen har till uppgift att främja barnens intressen och ta tillvara barns rättigheter i samarbete med andra myndigheter samt organisationer och övriga liknande aktörer inom sitt verksamhetsområde.

Ytterligare upplysningar: kanslichef Pekka Timonen, på grund av tjänsteresa görs förfrågningar om intervjuer via sekreteraren, tfn 02951 50044

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen