Hoppa till innehåll
Media

Nämnd tillsatt för att förenhetliga säkerhetsutredningsförfaranden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2015 10.48
Pressmeddelande

En nämnd för bedömningskriterier har tillsatts för att stödja tillämpningen av den nya säkerhetsutredningslagen och för att främja en enhetlig praxis. Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar.

Säkerhetsutredningslagen gäller myndigheternas utredning av en persons eller ett företags bakgrund. Flera olika myndigheter deltar i utarbetandet av säkerhetsutredningar och behandlingen av intyg som utfärdas på basis av dessa utredningar. Syftet med tillsättandet av nämnden är att säkerställa att lagen tillämpas på ett enhetligt sätt, oberoende av vilken myndighet som behandlar ärendet vid tidpunkten i fråga.

Tolkningsrekommendationer kan läggas fram till exempel om vilka omständigheter som kan påverka utfärdandet av intyg över säkerhetsutredning eller om återkallelse av en säkerhetsutredning och intyget över den.

Nämnden ger även utlåtanden om när förfarandet med säkerhetsutredning tillämpas i fråga om vissa arbetsuppgifter i ett företag.

Nämndens tolkningsrekommendationer är inte formellt och som sådana bindande för de behöriga myndigheterna.

Statsrådet fattade beslut om tillsättande av nämnden den 18 december.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 02951 50196,
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen