Hoppa till innehåll
Media

Risto Hiekkataipale föreslås bli utnämnd till justitiekansler för viss tid

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2017 13.38
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att republikens president utnämner biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale till justitiekansler för viss tid. Statsrådet föreslår också att kanslichefen vid justitiekanslersämbetet, Kimmo Hakonen, utnämns till biträdande justitiekansler för viss tid, närmare bestämt från början av juli till årets slut.

Understatssekreterare Tuomas Pöysti som i maj utnämndes till justitiekansler tillträder tjänsten från ingången av 2018.

Republikens president fattar beslut om utnämningarna på framställning av statsrådet.

Mer information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen