Hoppa till innehåll
Media

Raija Toiviainen föreslås bli riksåklagare för viss tid

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2017 13.17
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att republikens president utnämner biträdande riksåklagare Raija Toiviainen till riksåklagare för viss tid. Utnämningen gäller tiden från 11 september till slutet av februari 2018, dock högst den tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren är avstängd från tjänsteutövning.

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har skött riksåklagarens uppgifter sedan riksåklagaren Matti Nissinen blev tjänstledig i mars. Justitieministeriet har avstängt riksåklagaren Matti Nissinen från tjänsteutövning från och med den 31 augusti på grund av den pågående brottsutredningen som gäller honom.

Republikens president beslutar om utnämningen i morgon fredagen den 8 september.

Mer information:  

avdelningschef Arto Kujala, tfn  0295 150408 och

förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 0295 150258

Tillbaka till toppen