Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned - fr.o.m. 1 september ska ändring sökas hos förvaltningsdomstolarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2014 8.16
Pressmeddelande -

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned den 1 september och ärenden som hör till nämndens behörighet överförs till förvaltningsdomstolarna. Majoriteten av ärendena överförs till Tavastehus förvaltningsdomstol, och verksamhetsområdet för Tavastehus förvaltningsdomstol i fråga om dessa ärenden blir hela landet. I de ärenden som överförs till Tavastehus förvaltningsdomstol är domstolen en tvåspråkig domstol, där både finska och svenska används som handläggningsspråk.

Handläggning av ärenden som kräver sakkunskap i jordbruksfrågor och som gäller ändringssökande i anslutning till egentliga jordbruksstöd, stöd för landsbygdsutveckling och jordbrukets strukturstöd ska koncentreras till Tavastehus förvaltningsdomstol. Norra Finlands förvaltningsdomstol ska behandla sökande av ändring i stödfrågor som rör renhushållning och naturnäringar samt i vissa frågor som avgörs med stöd av skoltlagen.

Alla förvaltningsdomstolar ska i fortsättningen behandla ärenden som rör ändringssökande i anslutning till jakt, fiske, växtskydd, myndighetsfrågor som hör till Forststyrelsens beslutanderätt samt till frågor enligt lagen om samfälligheter.

Omprövning av beslut av Statens ämbetsverk på Åland får begäras hos Ålands förvaltningsdomstol.

Efter överföringen kommer förvaltningsdomstolarna att handlägga cirka 250 nya ärenden per år. Merparten av dessa handläggs av Tavastehus förvaltningsdomstol.

Ytterligare upplysningar:
överdomare Heikki Jukarainen, Tavastehus förvaltningsdomstol,
tfn 029 56 42289, e-post: [email protected]

förvaltningsrättsdomare Vesa Sirkesalo, Tavastehus förvaltningsdomstol,
tfn 02956 42231, e-post: [email protected]

utvecklingschef Tuula Kivari, (JM), tfn 02951 50546,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen