Hoppa till innehåll
Media

Betalningsvillkorslagen ska ändras för att förkorta betalningstiderna mellan företag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2015 13.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att betalningstiden vid avtal mellan näringsidkare får överskrida 30 dagar endast om det uttryckligen avtalats om detta. För närvarande är tidsgränsen 60 dagar.

Ändringen syftar till att förkorta betalningstiderna mellan företag utan att begränsa möjligheterna att vid behov avtala om betalningstider enligt företagens önskemål.

Förslaget till ändring av lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal överlämnades till riksdagen den 22 januari.

Avsikten är att få företagen att i sina inbördes avtalsförhandlingar i större utsträckning än för närvarande fästa uppmärksamhet vid avtalsvillkor som gäller långa betalningstider. Den föreslagna tidsgränsen på 30 dagar avspeglar också bättre än den gällande lagen vad som i allmänhet kan anses vara en ovanligt lång betalningstid när det gäller betalningar mellanföretag.

Ändringen skulle förbättra i synnerhet små och medelstora företags ställning.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224,
e-post: pekka.t.pulkkinen(at)om.fi

Tillbaka till toppen