Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i avgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2010 7.00
Pressmeddelande -

Avgifterna som tas ut för intyg, beslut och kopior inom justitieministeriets förvaltningsområde förenhetligas med avgifterna som domstolarna tar ut. Ändringarna träder i kraft vid ingången av 2011.

I fortsättningen ska en avgift på 11 euro tas ut för ett utdrag från straffregistret eller bötesregistret (för närvarande 10 euro). Avgiften för andra intyg och utdrag höjs till 20 euro (för närvarande 10 euro).

En styrkt kopia ska kosta 2 euro (nu 1,20 euro).

Ett beslut för ingående av äktenskap som utfärdas på ansökan kostar i fortsättningen 53 euro (för närvarande 50 euro). En nyhet är att avgiften tas ut även i de fall då beslutet är negativt.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Ulla Westermarck, tfn 09 1606 7595
E-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen