Hoppa till innehåll
Media

Lagförslaget som gäller ändring av betaltjänstlagen till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2017 13.20
Pressmeddelande

Regeringens proposition med förslag till reform av betaltjänstlagen har lämnats till riksdagen i dag. Ändringarna beror på EU:s nya direktiv om betaltjänster som syftar till att öka konkurrensen och betaltjänsternas säkerhet samt förbättra konsumentskyddet. Betaltjänstdirektivet gäller bland annat betalningar med bank- eller kreditkort, via nätbanken eller med mobiltelefon.

Enligt propositionen ska betaltjänstlagens tillämpningsområde utvidgas så att lagen även gäller sådana betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster som tillhandahålls av andra än kontoförvaltande betaltjänstleverantörer. Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer, såsom banker, ska bevilja dessa tjänsteleverantörer tillträde till betalningskonton. Kunden ska kunna initiera en betalning eller få information om sina bankkonton av en annan tjänsteleverantör än den kontoförvaltande banken.

Betaltjänstlagens tillämpningsområde ska utvidgas även till andra delar. Lagen ska bland annat i högre grad än tidigare gälla sådana mobilbetalningar som betalas i samband med telefonräkningen. Ett undantag utgörs av vissa enskilda betalningstransaktioner på högst 50 euro, vars sammanlagda värde inte överstiger 300 euro under en månad.

Betaltjänstanvändarens lagstadgade ansvar då ett betalningsinstrument, t.ex. ett kreditkort, används obehörigen på grund av vårdslöshet, ska begränsas till 50 euro. För närvarande är denna summa 150 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte heller i fortsättningen då betaltjänstanvändaren har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst. 

Också möjligheterna att ta ut extra avgifter vid användning av ett visst betalningsinstrument begränsas. I praktiken kan extra avgifter inte tas ut om konsumenten använder de vanligaste bank- eller kreditkorten, såsom Visa eller MasterCard, för betalningen. 

Enligt propositionen ska tjänsteleverantörerna i regel använda stark kundautentisering till exempel vid elektroniska betalningar. En tjänsteleverantör som inte använder stark autentisering är själv ansvarig för obehörig användning av ett betalningsinstrument.

Genomförandet av det nya betaltjänstdirektivet förutsätter också ändringar i bland annat lagen om betalningsinstitut. En regeringsproposition som gäller detta bereds vid finansministeriet och den ska lämnas till riksdagen inom de närmaste veckorna.

Det nya betaltjänstdirektivet ska genomföras före den 13 januari 2018.

Ytterligare information:

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50224, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen