Hoppa till innehåll
Media

Maximiersättningen som betalas till ett vittne höjs i början av september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2013 9.39
Pressmeddelande -

Maximiersättningen för ekonomisk förlust som betalas till ett vittne som inställt sig vid domstol höjs i början av september. Maximibeloppet för ersättningen som betalas av statens medel höjs från 58,87 euro till 80 euro per dygn.


Såsom ekonomisk förlust ersätts förlust av förvärvsinkomst eller annan inkomst, betalning av lön till vikarie eller till barnskötare samt annan förlust som den ersättningsberättigade lider på grund av att han eller hon inställt sig vid domstol.

Bestämmelserna om vad som ersätts såsom ekonomisk förlust fanns tidigare i en förordning men har nu fogats till den lag som gäller bevisningskostnader. Närmare bestämmelser om beloppen och beräkningen av bevisningskostnader utfärdas genom en ny förordning. Både lagändringen och förordningen träder i kraft den 1 september 2013.

Om den ekonomiska förlusten blir större än vad av statens medel får ersättas, kan ett vittne få tillskottsersättning av den part som döms att ersätta staten bevisningskostnader.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen