Hoppa till innehåll
Media

Medborgarinitiativ är ett nytt påverkningsmedel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2012 9.17
Pressmeddelande -

Enligt lagen om medborgarinitiativ, som träder i kraft vid ingången av mars, har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Ett initiativ kan väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare.

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla ändring eller upphävande av en gällande lag.

Stödförklaringar för ett medborgarinitiativ ska samlas in på papper eller på elektronisk väg i ett datanät. Stödförklaringarna ska samlas in inom sex månader.

Standardblankett ska användas vid insamling av stödförklaringar i pappersform

En standardblankett som justitieministeriet fastställt genom förordning ska användas för insamlingen av stödförklaringar i pappersform. Med standardblanketten säkerställs att stödförklaringen innehåller alla de uppgifter som lagen förutsätter.

Standardblanketten underlättar även Befolkningsregistercentralens arbete. Befolkningsregistercentralen kontrollerar stödförklaringarnas riktighet och fastställer antalet godkända stödförklaringar. Först efter detta kan initiativet överlämnas till riksdagen.

Justitieministeriets nättjänst tas i bruk i slutet av året

Väckande av ett initiativ och undertecknande av en stödförklaring på nätet förutsätter alltid s.k. stark autentisering, till exempel användning av nätbankkoder eller teleoperatörernas system för mobil identifiering.

Vid insamling på nätet är det möjligt att utnyttja antingen ett datasystem som tillhandahålls av den som väckt initiativet eller en avgiftsfri nättjänst som upprätthålls av justitieministeriet och som tas i bruk i slutet av året. När man använder ett datasystem som tillhandahålls av den som väckt initiativet, ska systemet godkännas av Kommunikationsverket.

Ytterligare upplysningar:
- om justitieministeriets nättjänst för medborgarinitiativ (under beredning): projektchef Teemu Ropponen, tfn 040 525 5153, fö[email protected],
- konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953, fö[email protected],
- Kommunikationsverket: informationssäkerhetsexpert Aki Tauriainen, tfn 09 696 6624, fö[email protected]
- Befolkningsregistercentralen: chef för informationstjänster Timo Salovaara, tfn 09 2291 6551, fö[email protected]

Tillbaka till toppen